Blasonering: I fält av silver inom en blå bård en ginbalkvis ställd störtad blå plattfisk.

Alla platser i Sotenäs kommun