Blasonering: I sköld av silver över en av vågskura bildad blå stam tre bjälkvis ställda genom svarta strängar förenade svarta rundlar, var och en ovan och nedan genom svarta strängar förenade med en röd mindre rundel.

Alla platser i Stenungsunds kommun