”Släpp fångarne loss, det är vår! Var mänska i sin själ i grunden vill så väl!”

Denna berömda uppmaning yttrades av Frida i Birger Sjöbergs Fridas bok (1922). Fängelset i berättelsen låg i den fiktiva staden med smeknamnet Lilla Paris — verklighetens Vänersborg. Sjöberg (1885-1929) lämnade definitivt hemstaden 1906, men hans ande vilar fortfarande över den gamla, före detta residensstaden.

Brätte, Vänersborgs föregångare,  låg något söder om dagens stad. Platsen vid Vassbotten nära Göta älvs utlopp vid Vänerns sydvästra hörn var betydelsefull för handel och omlastning av varor.

Vänersborg fick stadsrättigheter 1644 och handeln mellan västkusten och Vänernområdet fortsatte. Staden fick en bojort, ett  flatbottnat skepp, i sitt vapen. (Jämngamla Kristinehamn fick också en bojort i sitt vapen, men städernas vapen skiljs bland annat i färgsättning.)

Vänersborg fortsatte med Brättes handelsverksamhet, men gavs även rollen som ett försvarsvärn mot det närliggande dansk-norska Bohuslän. Den nya staden fick dock uppleva tre ockupationer 1644, 1676, samt 1788 innan förhållandena inom Norden blev fredliga. Stadens strategiska läge minskade 1658 då Bohuslän tillföll Sverige. Stadens inrikespolitiska status höjdes 1680 när Vänersborg blev residensstad i Älvsborgs län.

Sjöfarten mellan Vänern och Göteborg via Göta älv hindrades långt fram i tiden av mäktiga fall vid Vargön, Lilla Edet och framför allt vid Trollhätten. Olika kanalprojekt igångsattes, bland annat av Christopher Polhem, men fram till 1800 förblev Vänersborg en viktig omlastningsplats för Värmlands och Dalslands järn och trävirke. Mellan Vänersborg och nedanför Trollhättefallen fraktades varorna till lands längs den besvärliga Edsvägen.

År 1800 hade kanalsystemet byggts ut fram till Trollhättans fall, vilket innebar att fartygen kunde passera Vänersborg utan större problem. Sjöfarten i Vänersborg och Vänern fick definitivt tillgång till världshaven när de nya slussarna vid Trollhättan invigdes 1844.

Vänersborg låg nu vid Sveriges viktigaste transportled mellan Göteborg och Stockholm. Järnvägsbyggena kom dock att radikalt ändra på transporterna inom Sverige. Med invigningen av Västra Stambanan förlorade Göta kanal snabbt sin betydelse för trafiken mellan Sveriges två största städer.

Vänersborg fick inte en liknande betydelse som järnvägsstad och i slutet av 1800-talet stagnerade utvecklingen. Andra städer i Älvsborgs län som Borås och Trollhättan växte snabbt genom