Vara ute på den bördiga slätten, en centralpunkt då havreexporten till Storbritannien skapade stora förmögenheter i många led från odlare och inköpare till redare och järnvägsprospektörer. Med förbränningsmotorns inträde försvann behovet av bränsle till de gamla trotjänarna som drog hästdroskor och kärror med havrebränsle.

Numera är Vara en konstfull stad, med blått stationshus, konserthus var rykte spridits vida från bygden, Café Nordpolen med sina bakbverk av allehanda slag.

För den historieintresserade av gamla riksindelningar är det en god idé att ta in på Varabygdens folkhögskola. Skolområdet är organiserat (åtminstone efter namnen ) efter de gamla häraderna . (A,B,C osv)

Alla platser i Vara