Hoppa till verktygsfältet

Tomarps Kungsgård ligger strax norr om Kvidinge. Tomarp var från 1680 översteboställe för Norra skånska kavalleriregementet och det finns en utställning om denna tid.

Norra skånska kavalleriregementet fanns till 1801, då det omorganiserades till Skånska linjedragonregementet. Från 1806 Skånska husarregementet. År 1928 slogs Skånska husarregementet, K 5, Skånska dragonregementet, K 6, och Kronprinsens husarregemente, K 7, samman och bildade ett nytt regemente, Skånska kavalleriregementet, K 2, i Helsingborg. (Källa Wikipedia)

På den permanenta utställningen saknade husaren ett huvud. Märkligt nog fanns det en annan utställning som bara bestod av huvuden.

Smådjävlarna är gjorda av keramikern Johan Thunell och de ingick i utställningen Djävlar anamma.

Filmens text: Tommarp, översteboställe, som nu innehades av herr generalen Düring, låg väl och hade en ganska stor betesmark.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!