Platsens portalsida: Tomelilla

Byagården är den enda återstående av de sju gårdar som utgjorde Tomelilla när järnvägen kom till byn. Den äldsta byggnaden i den kringbyggda bondgården är från tidigt 1800-tal.

Byagården var i dåligt skick när den för gården bildade hembygdsföreningen tog sig an att rädda fastigheten. Föreningen Tomelilla byagård kunde köpa gården 1926 från ägaren Per Jönsson. Sedan dess har föreningen vårdat gården ömt medan bygden runt omkring har förändrats till oigenkännlighet.

Resepraktikan fick en mycket gedigen rundvisning under sitt besök. Särskilt intressant var berättelsen om hur innergårdens lutning gjorde att vid regnväder spolades gårdsplanen ren och vattnet rann ut genom porten.

Gårdens ugn förevisades. Den skulle värmas upp till bakning lagom till höstmarknaden i september. Tyvärr har Resepraktikan inte varit i trakterna under marknadshelgen så det har inte getts möjlighet att provsmaka en nygräddad limpa än.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!