Hoppa till verktygsfältet

Uppsala Carolina Rediviva

Platsens portalsida: Uppsala

Carolina Rediviva – det återuppståndna Carolina.

Uppsala universitets bibliotek har en lång historia. Den första byggnaden där undervisning bedrevs redan på medeltiden var en akademi i domkapitlets byggnad intill domkyrkan. Efter en tid i skymundan gav Erik XIV 1566 konsistoriet tillstånd att återanvända det för undervisning och år 1593 skänktes huset av Karl IX till Uppsala universitet. Efter den stora stadsbranden 1702 byggdes det upp igen. Namnet Carolina har byggnaden efter de tre kungarna Karl.

Den nuvarande byggnaden uppfördes 1817-1841 och inrymmer omkring 5 miljoner böcker och 3 500 hyllmeter handskrifter.  Bland dyrgriparna kan nämnas Silverbibeln från 500-talet, som är ett krigsbyte från Prag, Olaus Magnus Carta Marina från 1539 och många medeltida inkunabler.

Strax nedanför Carolina i universitetsparken står John Börjesons staty av Erik Gustaf Geijer. Skaldens bostad Geijersgården ligger intill Carolina Rediviva.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!