Platsens portalsida: Utö

På norra Utö finns Sveriges troligen äldsta järnmalmsgruvor. Redan på 1100-talet kan det ha brutits malm på ön. Säkra uppgifter finns från 1540-talet om gruvdrift på Trema bys ägor och från 1600-talet utökades verksamheten när nya fyndigheter gjordes. Enligt en skrift från 1624 fanns det nio gruvor varav de djupaste nådde 16-17 meters djup. Finngruvan och Långgruvan togs upp och under några år bröts också silveraktig blyglans.

De privatägda gruvorna drogs in till kronan 1684 och arrenderades ut. Under rysshärjningarna 1719 brändes all bebyggelse på ön och gruvorna förstördes. Snart kom verksamheten i gång igen och mellan åren 1750-1850 kulminerade gruvdriften. Malmen fraktades till hamnen och bearbetades vid olika masugnar först på Ornö men senare även längre bort, man fraktade utömalm ända till Finland.

Utö Gruvbolag, ett konsortium av 19 järnbruk,  bildades 1804 och de köpte upp hela Utö med gårdar och allt. Planer på att bryta bly, zink och uran på norra delen av ön utarbetades på 1940-talet, men Ställbergs Gruv AB som var den dåvarande ägaren sålde området till Skärgårdsstiftelsen 1973, som bildade ett naturreservat av området.

Järnalmsådrorna finns mitt på ön. Bra informationsskyltar finns intill stigen som går mellan den långsmala Långgruvan och det största öppna vattenfyllda schaktet är den 215 meter djupa Nyköpingsgruvan.

Det lilla gruvmuseet delar före detta Spruthuset med hembygdsgårdens utställning. Här berättas det om livet på ön för gruvarbetarna, bönderna och fiskarna. I gruvdelens utställning finns stuffer av nästan alla mineraler som har hittats på ön.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!