Platsens portalsida: Sävsjö kommun

Likt många andra socknar under 1800-talets kraftiga befolkningsökning ställdes invånarna i bygden inför frågan om de skulle bygga en ny kyrka. Och vad skulle ske med den gamla kyrkan i så fall? Rivas eller stå kvar?

I Vallsjö drog dessa diskussioner ut på tiden och i takt med att det närliggande Sävsjö växte blev frågan allt mer akut. Sävsjö stationssamhälle anlades vid stambanan vid gränsen mellan Norra Ljunga socken och Vallsjö socken. Båda dessa kyrkor låg flera kilometer från det nya samhället.

Efter årslånga diskussioner kunde till sist avtal skrivas med de olika ägarna av Eksjö Hofgård och bygget av en ny och ståtlig kyrka kunde ta fart. Kyrka byggdes 1890-91 efter ritningar av Gustaf Petterson.

Beräkningar visade att det skulle bli billigare att bygga kyrkan av granitblock än av tegel. Lämplig granit fanns strax bakom kyrkan och ett stenbrott anlades. Blocken transporterades med oxar till lämplig plats, där sedan blocken lyftes på plats.

Tyvärr byggdes kyrkan på ett sätt att den redan från början kom att dras med kraftiga fuktproblem. Fukten kröp igenom fogar och granitblockf så kyrkan har sedan invigningen 1895 genomgått omfattande renoveringar där rötskadat trä har fått bytas ut.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!