Platsens portalsida: Sävsjö kommun

Sankt Sigfrids källa är belägen mellan gamla landsvägen och Vallsjön en bit sydväst om Vallsjö gamla kyrka.

Enligt legenden vägrade bönderna i trakten ge vatten till en törstig Sankt Sigfrid. Han vände sig då till Herren med en önskan om vatten och blev bönhörd. På platsen rann det upp en källa. Ännu idag kan man dricka ur källan och se stenen med märken efter den bönfallande Sigfrids knän.

På andra sidan gamla landsvägen finns en runsten med inskriptionen:

:uesti:auk:iuar:auk:su[lfa:]bruþr:þriR:karþu:bru:þasi
:auk:satu:stein:þana:eftiR:þialfa:faþur:[sin]

Väste (Visäte) och Ivar (Joar) och Sylva, tre bröder, gjorde denna bro och satte denna sten efter Tjälve, sin fader.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!