Platsens portalsida: Vänersborg

Nästan hela Vänersborg brann ner under den ödesdigra branden 1834. Stadens ledning beslöt sig för att se till att en sådan katastrof inte skulle upprepas.

Den ursprungliga rätlinjiga stadsplanen behölls, men stadens central stråk – nutidens Kulturaxeln mellan residenset, kyrkan och museet – breddades för att dela staden i två huvuddelar. Brandväsendet organiserades om och staden införskaffade ett par så kallade brandkanoner, som avfyrades vid brand.

Tyvärr var kanonerna klena och var svåra att höra på avstånd. Skeppsredaren Carl Johan Andersson (1815-1887) donerade 1854 de nuvarande, kraftfullare kanonerna. Senast de användes för att  påkalla uppmärksamhet om en pågående brand var 1917, då det började brinna i elementarläroverkets gymnastiksal.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Sök på Respraktikan:

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!