Platsens portalsida: Vänersborg

I Vänersborg finns likt många andra svenska städer ett nedlagt regemente med sina tidstypiska kaserner från början av 1900-talet. Det som särskiljer regementsområdet i Vänersborg är att det lades ned långt innan de stora försvarsnedskärningarna i Sverige efter det kalla krigets slut.

Västgöta regemente (I 6) lades ned redan 1927 i samband med nedrustningarna på 1920-talet. I 6 hann bara vara verksamt elva år i Vänersborg. Regementet flyttade år 1916 från Axvalla hed till de nybyggda kasernerna. Det nedlagda regementets personal och utrustning inordnades i Skaraborgs regemente i Skövde.

Regmentsepoken hade blivit kostsamt för Vänersborg. Bygget av kasernerna hade visserligen gett de lokala tegelbruken arbete, men stadens ekonomi försvagades. Staden kompenserades genom att i kasernerna inrättades Källhagens mentalsjukhus. Detta sjukhus var verksamt under ändrat namn fram till nedläggningarna av Sveriges mentalsjukhus i början på 1990-talet.

Vänersborg kom därmed att dela problematiken med andra städer vad man skulle göra med sina gamla kaserner. I Vänersborg byggdes  ett flertal byggnader om till bostadshus.

Det hade funnits militär närvaro i Vänersborgs innan I 6-epoken. Västgöta-Dals regemente hade under åren 1685-1862 sin övningsplats på Nygårdsängen söder om Karls grav vid Vassbotten. 1863-1906 var regementets övningsplats på Grunnebo hed. Därefter omvandlades regementet till Hallands regemente I 16 och flyttade in i nybyggda kaserner i Halmstad.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Delta i diskussionen

1 kommentar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!