Rondellen vid Vänersborg station

Rondellen vid Vänersborgsstation

Rondellen vid Vänersborgs station

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!