Platsens portalsida: Vänersborg

Det svenska fängelsesystemet moderneriserades efter amerikanska och europeiska förebilder i mitten av 1800-talet. Ett system med länscellfängelser byggdes i residensstäderna runtomkring landet. Arkitekt för dessa byggnader var Carl Fredrik Hjelm.

I Vänersborg stod fängelset med 95 celler klart 1851. Under de kommande 145 åren moderniserades fängelset efter hand med elektricitet och fler fönster för att öka trivseln för de intagna.

1995 lades fängelset liksom flera andra fängelser från samma generation ned. I Vänersborg ersatte den nybyggda anläggningen i Brinkeberg det gamla fängelset.

I början av 2000-talet rådde det brist på fängelseplatser. Planer fanns för att återuppta verksamheten, men några år senare byggdes fängelset om till lägenheter och bostadsrättsföreningen Borgen bildades 2004. Fängelset hade kallats Borgen.

Fängelset ersatte ett Kronobageri från 1749 som hade ritats av Carl Hårleman.

Fängelset är främst känt i svensk kulturhistoria för Fridas bok av Birger Sjöberg, där Frida utbrister:

”Släpp fångarne loss, det är vår!
Var mänska i sin själ
i grunden vill så väl!”

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Delta i diskussionen

1 kommentar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!