Platsens portalsida: Växjö

Växjö resecentrum och delar av den gamla bangården har under 2010-talet genomgått stora ombyggnader. Själva resecentrumet är under 2019-2020 fortfarande en byggarbetsplats, där ett kombinerat stadshus och resecentrum ska växa fram. (Bilderna är tagna 2018)

Bostadsbyggandet på bangården har medfört att en del av Växjös järnvägshistoria hamnade under grävskoporna. Nya stationen/ resecentrumet hade även hamnat under grävskoporna vid Resepraktikans besök 2018. Den gamla gula stationsbyggnaden fanns dock kvar bakom byggnadsplank med käcka meningar. En ny, temporär stationsbyggnad hade byggts i södra delen av stationsområdet, granne med kyrkogården.

Södra stambanan drogs drygt 17 kilometer väster om Växjö via Alvesta. Privata intressen var dock intresserade av att bygga en anslutande bana. Växjö-Alvesta Järnväg (WAJ) stod klar 1865.

1874 knöts Växjö samman med Karlskrona med Karlskrona-Växjö Järnväg (CVJ). I Emmaboda bands Växjö även samman med Kalmar och KalmarJärnväg (KJ) som också invigdes 1874.

Växjö kom även att bli del av ett stort smalspårigt (891 mm) järnvägsnät som från 1922 med Växjö-Åseda-Hultsfred Järnväg (VÅHJ) anslöts till smalsåren i Östra Småland.

Växjö kopplades även samman med Tingsryd genom Växjö – Tingsryds Järnväg (VTJ) 1897. Denna järnväg var smalspårig med spårvidden 1067 mm som anslöt till järnvägarna i Blekinge.

Under järnvägarnas storhetstid var Växjö en unik station som trafikerades av tåg med tre olika spårvidder.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!